Een project voorleggen

EEN SELECTIEPROCES IN 4 STAPPEN DAT EEN SNELLE BESLISSING MOGELIJK MAAKT

Om in aanmerking te komen voor het Seeder Fund wordt verwacht van de ondernemers dat zij voorafgaand aan elk verzoek om financiering van hun start-up een dossier indienen op het elektronisch platform van het Fonds.

Ons systeem vereist dat u de « executive summary » invoert op het elektronisch formulier, waaraan vervolgens andere documenten en bestanden kunnen worden aangehecht (zoals een businessplan, een financieel plan, de voorstelling van de ondernemers, persartikelen) die u nuttig acht om ons toe te sturen met het oog op de analyse van uw dossier.

De projecten waarnaar het Seeder Fund op zoek is, komen tegemoet aan de volgende criteria :

  • Een Belgische Start-up
  • Die aan de basis ligt van een vernieuwend product of proces in de digitale economie, ongeacht de activiteitensector
  • Die al op de belangstelling van een aantal partners/klanten kan rekenen
  • Met eerstdaags zicht op de eerste inkomsten van liquiditeiten
op ons platform
Eerste vergadering
1. Inleiding op het Seeder Fund
2. Presentatie door de ondernemers
3. Q&A
Aanvullende informatie beschikbaar gesteld via het platform
Tweede vergadering
1. Bijkomende vragen van het Seeder Fund
2. Presentatie van het termsheet
Aanvullende informatie beschikbaar gesteld via het platform
Derde vergadering
1. Voltooiing van de overeenkomst
2. Ondertekening