Een project voorleggen

EEN SELECTIEPROCES IN 4 STAPPEN DAT EEN SNELLE BESLISSING MOGELIJK MAAKT

Kick-off
Stuur je presentatie naar : info@seederfund.be
Eerste vergadering
1. Inleiding van Seeder Fund
2. Presentatie door de ondernemers van Business Plan
3. Q&A
Opvolging van extra informatie
Tweede vergadering
1. Mondelinge bespreking van de bijkomende vragen van Seeder Fund
2. Bespreking condities van de Converteerbare Lening
Opvolging van extra informatie
Derde vergadering
1. Afwerken détails van de overeenkomst
2. Ondertekening