Filosofie

Seeder Fund is een privaat Venture Capital fonds dat als missie heeft jonge technologische en digitale startups te financieren.

Om tegemoet te komen aan hun financieringsnoden, hebben wij een flexibele investeringsbenadering ontwikkeld, die wordt gekenmerkt door een besluitproces dat ons toelaat om snel tussen te komen op verschillende sleutelmomenten:

  • Voor jonge startups met een begin van commerciële groei: een aanloopinvestering van maximum 100.000 euro in de vorm van een converteerbare lening, bestemd om hun waardering en “product-market fit” te valideren;
  • Voor startups die een serie A voorbereiden, een financiering van maximum 200.000 euro in de vorm van een converteerbare lening, bestemd om het groeipotentieel te bestendigen en een “break-even” te kunnen benaderen;
  • Voor scale-ups, kan Seeder Fund eveneens tussenkomen in de financiering van de groei van de onderneming, ditmaal in de vorm van een deelneming in het kapitaal, tot een bedrag van 1.000.000 euro.

De geografische investeringsperimeter van het fonds is voornamelijk gericht op België maar elke opportuniteit tot investering die minder dan 3 uur van Brussel is gesitueerd (Luxemburg, Frankrijk, Nederland en Duitsland) wordt in overweging genomen. Seeder Fund kan zowel standalone dossiers bekijken, als in samenwerking met andere investeerders of financiële actoren.

DE VOORDELEN VAN ONZE GEFASEERDE BENADERING VOOR DE ONDERNEMER ZIJN LEGIO

Snelle procedure
max. 3 ontmoetingen vóór de beslissing
Geen verwatering
wanneer de waardering nog niet optimaal is
Ervaring en netwerk
van een institutionele investeerder, wat vaak uniek is voor de fase waarin onze portfolio bedrijven zich bevinden.
Potentiële investeerders
toegang tot institutionele en privé-investeerders die aandeelhouder zijn van Seeder Fund en belangstelling tonen voor een investering in co-investering met het fonds
1 m€ in kapitaal
participatie in de meest performante startups bij hun eerstvolgende kapitaalronde

ONZE CONVERTEERBARE LENING IS AANGEPAST AAN DE BEHOEFTEN VAN EARLY STAGE START-UPS

Lening
100k
Maximale initiële inleg
48
Maanden looptijd, met terugbetaling op de vervaldag
7%
Vaste jaarrente
2
Rentebetalingen per jaar, vanaf de dertiende maand
2
Periodes van 24 maanden, met tussenin een afspraak waar de partijen kunnen beslissen tot terugbetaling of conversie.
Conversie
Vindt plaats op het moment waarop Seeder Fund dit beslist, met een waarde die afhangt van de situatie
  • Indien de waarde is vastgelegd bij de toekenning van de lening :
15%
Gewaarborgde IRR voor bestaande aandeelhouders
  1. Indien de conversie plaatsvindt bij een kapitaalverhoging met externe investeerders wordt op de marktwaarde een korting berekend
  2. Ofwel zijn de partijen een formule voor de waardeberekening overeengekomen