Samenwerkingsverbanden

Aan de basis van de oprichting

Het Seeder Fund is een PRIVAK naar Belgisch recht opgericht op initiatief van EEBIC Ventures, waarvan het, het zevende investeringsfonds is. Deze solide ervaring als fondsbeheerder uit zich in een portefeuille met ruim 60 participaties. De ondernemerservaring van het managementteam van Seeder Fund maakt het bijzonder aantrekkelijk bij ondernemers. Dit team kent en verstaat op basis van ervaring vele van de uitdagingen en hindernissen waarmee start-ups tijdens hun hele ontwikkeling geconfronteerd worden.

De benadering van Seeder Fund, die zo nauw als mogelijk wil aansluiten bij de realiteit waarmee start-ups te maken krijgen, moet het Belgisch financieel en economisch weefsel een grotere dynamiek verlenen. Het privé fonds heeft de steun van meerdere aandeelhouders die al actief zijn in de sector van het ondernemerschap en die deze bijdrage verder willen vergroten. Het gaat vooral om Belgische, zowel private als institutionele aandeelhouders die stuk voor stuk gelden als vaste waarde, zoals Securex, Axa Belgium, Sambrinvest, de GIMB en Hydralis.

Een nationaal netwerk

Talloze spelers die in de ondernemerswereld actief zijn, werken nauw samen met het Seeder Fund, zoals :

  • Incubatoren
  • Structuren voor ondernemingsbegeleiding met hun deskundigen netwerk
  • Financiering deskundigen
  • Universiteiten

Deze organisaties zijn zich bewust van het feit dat de start-ups die mogen rekenen op de ondersteuning van Seeder Fund veel meer ontvangen dan financiële middelen alleen : onze portfolio bedrijven krijgen veel meer mogelijkheden om te groeien en tot bloei te komen.

Seeder Fund staat altijd open voor samenwerking met andere professionals die deze passie voor het ondernemerschap delen en ziet deze graag toetreden tot haar partnernetwerk.