Kabandy is a smart tool that extract value from BIM 3D models

Sector

Construction Software

Overzicht

De zeer gefragmenteerde bouwsector staat voor enorme uitdagingen voor wat betreft de kosten, de naleving van termijnen en de kwaliteit. Om tegemoet te komen aan de steeds hogere eisen van klanten, ingenieurs en aannemers doen zij een beroep op BIM (Building Information Modeling), een nieuwe opensource-aanpak waarbij de verschillende partijen de informatie over het project delen aan de hand van 3D-beeldvorming van het gebouw in de cloud.

Deze revolutie in de sector gaat gepaard met een explosie van de hoeveelheid gegevens, wat kansen biedt om gebouwen te ontwerpen met een meer uitgesproken ecologisch profiel en een budget onder controle. Kabandy heeft als opzet bouwexperts ondersteuning te bieden bij het nemen van beslissingen op grond van machine learning technologie waarmee ze de vele gegevens snel kunnen analyseren en zo mogelijke fouten en risico’s opsporen in het bouwproces.

Key Managers :

Benoît Descamps & Rajan Filomeno Coelho
Founders
Oprichters Benoît Descamps en Rajan Filomeno Coelho vullen elkaar perfect aan met hun complementaire vaardigheden als experts in virtual design en de bouwsector. Rajan ontfermt zich over het technologisch aspect van Kabandy met zijn ervaring in de ontwikkeling van innoverende software voor de academische wereld en de industrie. Benoît legt zich toe op de managementaspecten bij Kabandy. Als ingenieur-architect is hij vandaag belast met de operationele ontwikkeling en het overbrengen van de Kabandy-visie op anderen.