Shoot & Prove develops a secure document capture and exchange solution

Sector

Digital Trust Service

Overzicht

In deze tijden van snelle verandering waar bedrijven de mond vol hebben van digitale transformatie dank zij de nieuwe modellen van deeleconomie en Cloud Computing komt Shoot & Prove met de eerste oplossing voor de beveiligde uitwisseling van documenten een aangetekende elektronische boodschappen via een mobiele app (smartphone).

De leiding van Shoot & Prove heeft het idee opgevat een gratis app te bouwen waarmee documenten en foto’s kunnen worden gecapteerd en vervolgens omgezet in een elektronisch origineel. Dat kan vervolgens in alle veiligheid verstuurd worden naar derden. Op grond van de Europese verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014 staat elektronische verzending nu gelijk met een traditioneel aangetekend schrijven met elektronisch ontvangstbewijs. Het digitaal origineel kan rechtsgeldig doorgestuurd en gearchiveerd worden en geldt als juridisch inroepbaar bewijs.

Key Managers :

Pierre Leijder
Co Founder
Pierre is 56 jaar oud en kan bogen op ruim dertig jaar ervaring in IT, kantoortoepassingen, beheer, archivering van digitale stromen en de uitbouw van informaticadiensten in SaaS.

In zijn loopbaan bekleedde hij verantwoordelijke functies in grote ondernemingen en richtte hij tevens een eigen onderneming op die hij internationaal uitbouwde tot hij ze uiteindelijk verkocht.

Sinds 2014 is Pierre zelfstandig consultant voor opdrachten die samenhangen met de oprichting van bedrijven en de ontwikkeling van projecten in document management en captatie van documenten.

Philippe Bodart
Co Founder
Philippe is in 1961 geboren in Gent en begint zijn carrière bij Nixdorf Computer. Na een loopbaan van vrijwel dertig jaar in hoofdzakelijk eerstelijns informaticabedrijven richt hij de onderneming ProceDo op die actief is in de sector van documentencaptatie en -beheer.

Sinds 2014 werken Pierre Leijder en zijn vroegere collega’s Wallerand Requillart en Rémi Cattiau nauw samen aan de ontwikkeling en de verwezenlijking van meerdere projecten binnen het bedrijf en nu storten zij zich in het avontuur Shoot & Prove.